DVJ:Danske Virksomhedsjurister

Arrangementer

Gå hjem-møde hos Gorissen Federspiel, Axel Towers, den 28. februar 2019 kl. 15- 18

28-02-2019

Under overskriften; ”EU’s charter og dets anvendelighed for danske virksomheder”, og ud fra en tese om, at Danske virksomheder og deres advokater i usædvanlig ringe grad påberåber sig de rettigheder, der følger af EU’s ’grundlov’, EU Charteret vil Danmarks Generaladvokat Henrik Øe præsentere EU-Charteret, og påpege områder, hvor danske virksomheder kunne have fordel af, at påberåbe sig EU-Charteret. Derefter vil partnere fra Gorrissen Federspiel konkretisere anvendeligheden på relevante områder, og eksemplificere hvornår virksomhederne vil kunne få konkret udbytte af at bruge EU-Charteret. Arrangementet slutter med en netværksmulighed og et let traktement.

Tilmelding sker direkte til Gorrissen Federspiel via mail til Rikke Michelsen, rmi@gorrissenfederspiel.com.