DVJ:Danske Virksomhedsjurister

Log ind

Glemt log ind?
Ny bruger

Indmeldelse

Kriterierne for medlemskab er følgende:

Enhver der har bestået (i) juridisk embedseksamen ved et universitet i Danmark, eller (ii) eksamen som cand.merc.jur. ved et universitet eller en handelshøjskole i Danmark, eller (iii) tilsvarende eksamen ved tilsvarende uddannelsessteder i udlandet, og er ansat og arbejder i en erhvervsvirksomhed i Danmark med arbejdsopgaver, der hovedsagelig indebærer juridisk rådgivning af denne, kan søge medlemskab af denne. Ved erhvervsvirksomheder forstås i disse vedtægter erhvervsvirksomheder, selskaber og statslige aktieselskaber, der 1) har til formål at fremme virksomhedens økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, 2) som ikke helt eller delvist hviler på offentlige tilskud 3) som ikke udfører myndighedsopgaver 4) hvis forpligtelser ikke helt eller delvist er garanteret af offentlige myndigheder.

Erhvervsvirksomheder i Danmark, der beskæftiger 10 eller flere medarbejdere, der hver især opfylder ovennævnte kriterier for at søge om individuelt medlemskab af Foreningen, kan søge om et firmamedlemskab. Et firmamedlemskab kan alene omfatte én juridisk enhed. Firmamedlemmet skal udpege en kontaktperson, der opfylder kriterierne for individuelt medlemskab af Foreningen, og som repræsenterer firmamedlemmet overfor Foreningen. Et firmamedlem kan deltage med op til 10 personer i Foreningens arrangementer. Opfylder et firmamedlem ikke længere betingelserne for firmamedlemskab, ophører firmamedlemskabet.

Bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til om ansøgeren opfylder kriterierne for medlemskab ligesom bestyrelsen i konkrete tilfælde kan beslutte at fravige medlemskriterierne i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.

Kontingent
Det årlige medlemskontingent er:

Kr. 1.000 + moms for individuelt medlemskab
Kr. 10.000 + moms for et firmamedlemskab svarende til det til enhver tid gældende kontingent for 10 individuelle medlemmer.

Der bliver opkrævet fuldt kontingent, selvom man melder sig ind i anden halvdel af året.  

Læs mere om vores persondatapolitik ved indmeldelse her.

Du vil herefter modtage besked fra vort sekretariat. 

 
 

Udmeld dig her