DVJ:Danske Virksomhedsjurister

Om DVJ

Danske Virksomhedsjurister (DVJ) arbejder for at varetage medlemmernes faglige interesser over for virksomheder, organisationer, myndigheder og det øvrige samfund at fremme anerkendelsen af og forståelsen for virksomhedsjuristens rolle i forhold til samme. DVJ er ikke en fagforening og er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

DVJ er en del af internationale netværk, og foreningens arbejde rækker derfor også ud over landets grænser. Danske Virksomheder hedder på engelsk Danish Corporate Counsel Association (DCCA).

DVJ’s aktiviteter omfatter blandt andet:

  • Faglige arrangementer af både juridisk og forretningsmæssig karakter af særlig relevans for virksomhedsjurister
  • Efter- og videreuddannelse i juridiske emner i samarbejde med advokatvirksomheder eller andre
  • Netværksmuligheder for medlemmerne
  • Repræsentation af virksomhedsjurister i faglige og politiske fora
  • Styrkelse af den generelle anerkendelse af virksomhedsjuristens professionelle rolle og betydning
  • Opnåelse af ”legal privilege” for virksomhedsjurister
  • Varetagelse af DVJ’s medlemmers interesser i international sammenhæng.

For at være medlem af DVJ skal man:

  • Være uddannet jurist eller cand. merc. jur. fra et dansk universitet eller have en tilsvarende eksamen fra udlandet
  • Være ansat hos og arbejde i en dansk erhvervsvirksomhed
  • Hovedsageligt være beskæftiget med juridisk rådgivning af denne virksomhed

Bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, om ansøgeren opfylder kriterierne for medlemskab.

Gennem deltagelse i DVJ’s arrangementer og aktiviteter har det enkelte medlem mulighed for at udbygge sit faglige og sociale netværk med mere end 400 jurister fra dansk erhvervsliv. Som medlem af DVJ bliver man bundet af foreningens etiske regelsæt, som kan findes på DVJs hjemmeside.DVJ’s drift finansieres gennem kontingentbetalinger fra medlemmerne samt gebyrer for deltagelse i foreningens møder og øvrige arrangementer.

Det årlige medlemskontingent er p.t. kr. 1.000 + moms for individuelt medlemskab og kr. 10.000 + moms for et firmamedlemskab, svarende til det til enhver tid gældende kontingent for 10 individuelle medlemmer.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, inkl. formanden. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Danske Virksomhedsjurister (”DVJ”) blev stiftet i 1988, dengang under navnet Dansk Forening for Virksomhedsjurister.

Spørgsmål om DVJ og om medlemskab kan rettes til bestyrelsens medlemmer eller til sekretariatet v/Danske Advokater, Linda Pedersen, 33 43 70 25, e-mail: lpe@danskeadvokater.dk

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies