DVJ:Danske Virksomhedsjurister

ECLA

ECLA

DVJ har været et aktivt medlem af European Company Lawyers Association (ECLA) – www.ecla.eu – i en lang årrække. ECLA har eksisteret siden 1983 som en non-profit forening bestående af lokale Europæiske foreninger. Det er DVJ’s ønske, at DVJ’s medlemmer drager fordel af medlemskabet, hvilket bl.a. kan ske ved, at man kontakter de landerepræsentanter, der fremgår af ECLA’s hjemmeside, såfremt man har behov for gode råd i et land – valg af ekstern advokat m.v. Derudover opfordres der til, at man tilmelder sig ECLA’s nyhedsbrev via www.ecla.eu og LinkedIn-gruppe.

ECLA er politisk aktiv på EU-niveau, og ECLA arbejder for at sikre, at vi som virksomhedsjurister anerkendes og respekteres af de relevante offentlige instanser i de Europæiske jurisdiktioner. Virksomhedsjurister har meget forskellig status i de enkelte jurisdiktioner, hvorfor der er behov for, at vi koordinerer og arbejder sammen over grænserne, så vi sikrer så ens et udgangspunkt som muligt for, at vi kan skabe værdi for vores nationale og internationale virksomheder.